Μπρίκα Πολυξένη
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
Brief info

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1966
Αποφοίτησα από το 13ο λύκειο Θεσσαλονίκης το 1984
Πτυχιούχος Ιατρικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990)
Διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
1997- σήμερα γιατρός ΕΣΥ Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 2010 ως σήμερα επιστημονικά υπεύθυνη (διευθύντρια) καρδιολογικού τμήματος.