Απτουραχήμ Ζεϊνέπ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Brief info

ΨΥΧΟΛΟΣ
(Ψυχολογική κατεύθυνση καί Καθοδήγηση)

• Γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1987.
• Ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στην Προύσα/Τουρκίας.
• Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μερσίνης, Σχολή Αγωγής, Ψυχολογική κατεύθυνση καί Καθοδήγηση το 2012.
• Εργάστηκε ως Ψυχολόγος Σύμβουλος στην πόλη Tekirdag/Corlu.
• Το 2017 - 2018 εργάστηκε στο δημοτικό σχολείο του χωριού Λύκειο Ν.Ροδόπης με το πρόγραμμα ESPA.