Κωνσταντίνος Α. Εξακουστός

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

  • Δικηγόρος
  • π. Αντιπεριφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών, Αντιμετώπισης και περιορισμού της Γραφειοκρατίας, Διοικητικού Συντονισμού της Λειτουργίας των ΠΕ , Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Εμπορίου και Λαικών Αγορών.
  • Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου.
  • π. Πρόεδρος επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Πρόεδρος επιτροπής Λαικών Αγορών Έβρου
  • Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης.