Κουτεκίδου Μεταμόρφη (Φούλα)

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ», Xρηματοοικονομικά,    (με χορήγηση υποτροφίας), ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
 • Πτυχίο στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

01/09/2014- Λήξη θητείας : Πρόεδρος Δημοτικού .Συμβουλίου   . Δ. Παρανεστίου

01/01/2011 – 31/08/2014: Δημοτικός Σύμβουλος του Δ. Παρανεστίου Δράμας

01/01/2011- 31/08/2014: Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Παρανεστίου Δράμας

01/01/2011- 31/08/2014: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής   του Δ. Παρανεστίου Δράμας

2004-2005:Αντιδήμαρχος Δ.Νικηφόρου Δράμας

2002-2004: Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής  Δ.Νικηφόρου Δράμας

 

 

ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ  Ν.Π.Δ.Δ  – Ν.Π.Ι.Δ

 

6/5/2010 – 6/5/2012: Πρόεδρος  του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Δράμας (Ορφανοτροφείο) με κύριες  αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνη για την ορθή οικονομική διαχείριση
 • Υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό, τον έλεγχο για την ορθή, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας
 • Υπεύθυνη για τα θέματα εργασίας του προσωπικού και γενικότερα για την σωστή Διοίκηση της Υπηρεσίας

 

10/2007-6/2011: Μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Δράμας και υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου της σίτισης των μαθητών

3/2007- 3/2009: Ειδική Γραμματέας στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων

1998- 5/2007: Αντιπρόεδρος(4 έτη), Ταμίας (2 έτη) και Γραμματέας (2 έτη) Πολιτιστικού Συλλόγου “Αργοναύται Κομνηνοί” Πλατανιάς. Επίσης, από 01/01/2019  εξελέγη πάλι μέλος του Δ.Σ.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 • :Βεβαίωση Κατάρτισης σε Θέματα Ειδικής Αγωγής, Κ.Ε.Κ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • : Βεβαίωση για Ενίσχυση της Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα, ΚΕΘΕΑ
 • :Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Ι.Δ.ΕΚ.Ε ΥΠ.ΕΘ.Π
 • : Πιστοποιητικό Γνώσης Χειρισμού Η/Υ, VELLUM (Cambridge International Diploma in IT Skills)
 • :Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης, «Τεχνολογίες Πληροφορικής -Επικοινωνιών», Ι.Δ.ΕΚ.Ε ΥΠ.ΕΘ.Π

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 • 09/2009 – 06/2010: ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (Οικονομικά Μαθηματικά, Τουριστική Οικονομία)
 • 10/2008 -05/2009 : Δ/ΘΜΙΑ Εκπαίδευση (Αρχές Οικον. Θεωρίας, Αρχές Διοίκησης Επιχ/σεως)
 • 10/2008 – 06/2009 :ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (Τεχνική των Συναλλαγών, Εργασίες σύγχρονου γραφείου, Οργάνωση Επιχ/σης)
 • 10/2007 – 09/2008 : Εκπαίδευση (Μάρκετινγκ) Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή – CARIERRA- ΔΡΑΜΑ

01/10/1999–22/09/2001: Γραμματέας στην Υ.Ν. ΟΑΕΔ ΔΡΑΜΑΣ.

15/09/1987-28/02/1991: Γραμματέας στην Φωτεινή Σινοπούλου ΑΒΕΕ (Γραφικές Τέχνες), Αθήνα. με κύριες  αρμοδιότητες :

 • Διεκπεραίωση Τραπεζικών Εργασιών
 • Υπεύθυνη στον τομέα των εξαγωγών
 • Υπεύθυνη προσωπικού