Η Περιφερειακή Σύνθεση και ο Χριστόδουλος Τοψίδης σας καλούν στην ομάδα της νίκης.

Η Περιφερειακή Σύνθεση και ο Χριστόδουλος Τοψίδης σας καλούν στην ομάδα της νίκης.

 

Εμείς όταν μιλάμε για την Περιφέρεια, μιλάμε πρώτα για τους ανθρώπους της!

Η Περιφερειακή Σύνθεση και ο Χριστόδουλος Τοψίδης σας καλούν στην ομάδα της νίκης.

Στις 26 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα. Όλοι μαζί!